Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$4\frac{2}{4}+1\frac{1}{2}$$$$6.23\text{%}= \style{}{\frac{623}{10000}}$$$$0.34375\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{11}{3200}}$$$$6\frac{3}{10}-4\frac{7}{10}$$$$\frac{639}{3000}\style{}{≈0.21}$$$$\sqrt[2]{4\frac{84}{100}}=\style{}{\frac{11}{5}}= \style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$$$7\frac{3}{10}-6\frac{1}{5}$$$$0.630929754= \style{}{}\style{}{\frac{315464877}{500000000}}$$$$2·9\frac{9}{20}$$$$1.1\text{%}= \style{}{\frac{11}{1000}}$$$$(-\frac{16}{16})^{3}= \style{}{-\frac{4096}{4096} } = \style{}{-1} $$$$6\frac{1}{2}·3\frac{1}{13}$$$$20000000000\frac{0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000}{1}\style{}{=2000000000000 \text{%}}$$$$32\frac{43}{126}\style{}{≈32.34}$$$$\style{}{NWW(1,13824) = 13824}$$$$\frac{159}{50}\style{}{=318 \text{%}}$$$$\frac{113}{285}\style{}{≈39.65 \text{%}}$$$$\style{}{NWD(5,55) = 5}$$$$\style{}{NWD(73,213) = 1}$$$$\sqrt[1]{\frac{1}{20}}= \style{}{\frac{1}{20}} $$$$9\frac{1}{3}-3\frac{1}{2}$$$$24.34=\style{}{ \frac{1217}{50}} = \style{}{24 \frac{17}{50}}$$$$\frac{6}{3}÷9$$$$\frac{7565}{49152}+\frac{1403}{11488}$$$$0.01058= \style{}{}\style{}{\frac{529}{50000}}$$$$\style{}{NWW(7,28,62,74,12,31,52) = 1252524}$$$$(\frac{5}{9})^{-2}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{6}}{\style{}{25}}$$$$6\frac{7}{9}-3\frac{4}{6}$$$$\frac{9}{11}·\frac{3}{10}$$$$\frac{20}{36}\style{}{≈55.56 \text{%}}$$$$\style{}{NWW(28,27) = 756}$$$$0\frac{6}{10}÷0\frac{1}{6}$$$$-4\frac{3}{4}÷(-2\frac{1}{2})$$$$(\frac{3}{16})^{4}= \style{}{\frac{81}{65536} } $$$$\frac{2121}{40}\style{}{≈53.03}$$$$\style{}{NWD(62,186) = 62}$$$$\sqrt[2]{\frac{35}{18}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{630}}{18}}\approx \style{}{1.3944}$$$$\frac{6}{15}÷\frac{6}{15}$$$$0\frac{1}{2}+3$$$$-\frac{84}{1}\style{}{=-84}$$$$4\frac{9}{14}+2\frac{12}{21}$$