Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$ \mathsf{\frac{a}{b}} $

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$\mathsf{+}$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$\mathsf{-}$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$ \mathsf{\times} $

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$\mathsf{\div}$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$0\frac{0}{9}-\frac{0}{4}$$2\frac{3}{8}-\frac{7}{8}$$1\frac{3}{10}÷1\frac{4}{5}$$4.17\text{%}= \style{}{\frac{417}{10000}}$$\frac{6}{10}\style{}{=60 \text{%}}$$\style{}{NWW(27,7560) = 7560}$$(-\frac{13}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{6} \frac{\style{}{19}}{\style{}{25}}$$\frac{9}{4}·\frac{6}{1}$$\style{}{NWD(24,42) = 6}$$\frac{1}{18}\style{}{≈0.06}$$\sqrt[2]{\frac{1}{100}}= \style{}{\frac{1}{10}} $$3\frac{7}{25}\style{}{=3.28}$$\style{}{NWW(30,6) = 30}$$\frac{1}{6}+\frac{2}{18}$$(\frac{25}{100})^{17}= \style{}{}\style{}{\frac{2.168404344971E+15}{3.7252902984619E+25}}$$2.5=\style{}{ \frac{5}{2}} = \style{}{2 \frac{1}{2}}$$3\frac{3}{5}÷1\frac{2}{10}$$1\frac{17}{24}÷3$$\style{}{NWW(360,2880) = 2880}$$\frac{22}{15}+\frac{11}{6}$$4\frac{5}{6}÷1\frac{1}{9}$$3\frac{2}{5}-1\frac{4}{5}$$6·\frac{3}{8}$$\frac{3}{3}\style{}{=1}$$\style{}{NWW(20,1) = 20}$$-\frac{7}{8}+(-0.7)$$3-1\frac{3}{5}$$\style{}{NWW(7,37) = 259}$$0\frac{6}{7}-1\frac{1}{7}$$1.25=\style{}{ \frac{5}{4}} = \style{}{1 \frac{1}{4}}$$25.20\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{63}{250}}$$6\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{3}{50}}$$\style{}{NWW(100,1000) = 1000}$$176\text{%}=\style{}{ \frac{44}{25}} = \style{}{1 \frac{19}{25}}$$\sqrt[2]{\frac{47}{12}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{564}}{12}}\approx \style{}{1.9791}$$\style{}{NWD(20,25) = 5}$$\style{}{NWW(5,3) = 15}$$0.0015= \style{}{}\style{}{\frac{3}{2000}}$$\style{}{NWW(12,124) = 372}$$2\frac{2}{3}·\frac{9}{10}$$62.4=\style{}{ \frac{312}{5}} = \style{}{62 \frac{2}{5}}$