Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$\frac{5.592}{47933.5}·\frac{5.592}{47933.5}$$$$23.6\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{59}{250}}$$$$1\frac{5}{8}-3\frac{25}{100}$$$$\frac{5}{10}+\frac{5}{10}$$$$25\frac{5}{12}\style{}{≈25.42}$$$$3\frac{6}{10}+\frac{9}{100}$$$$\sqrt[2]{30\frac{11}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{131}}{2}}\approx \style{}{5.7228}$$$$0.22222222222= \style{}{}\style{}{\frac{11111111111}{50000000000}}$$$$0.06965\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1393}{2000000}}$$$$\sqrt[2]{\frac{402465}{536438}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{215897519670}}{536438}}\approx \style{}{0.8662}$$$$(-\frac{30}{19})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{178}}{\style{}{361}}$$$$1-\frac{1}{3.5}$$$$(\frac{3}{8})^{6}= \style{}{\frac{729}{262144} } $$$$\frac{152}{15}\style{}{≈10.1333}$$$$0.0384\text{%}= \style{}{\frac{384}{1000000}}$$$$-0.115= \style{}{-}\style{}{\frac{23}{200}}$$$$\style{}{NWW(6,12,14) = 84}$$$$42.8\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{107}{250}}$$$$124·(-6\frac{1}{2})$$$$\style{}{NWW(1000,9) = 9000}$$$$20.62\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1031}{5000}}$$$$46\frac{64}{424}\style{}{≈46.1509434}$$$$0\frac{4}{11}+0\frac{3}{11}$$$$38.07=\style{}{ \frac{3807}{100}} = \style{}{38 \frac{7}{100}}$$$$\style{}{NWW(1280,768) = 3840}$$$$\frac{17}{95}\style{}{≈0.18}$$$$\frac{5}{12}-4$$$$\frac{4}{7}·\frac{3}{21}$$$$2-1\frac{2}{9}$$$$95\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{19}{20}}$$$$1\frac{400}{441}\style{}{≈1.91}$$$$12\frac{11}{12}-7\frac{8}{12}$$$$5.25·0.05$$$$-2.65=\style{}{- \frac{53}{20}} = \style{}{-2 \frac{13}{20}}$$$$1000-1$$$$0.04^{2}= \style{}{\frac{1}{625} } $$$$\frac{81.036}{400.003}+\frac{1}{27.2}$$$$0.93333331$$$$-6\text{%}= \style{}{-}\style{}{\frac{3}{50}}$$$$6\frac{4}{10}÷\frac{8}{10}$$$$(0\frac{1}{4})^{3}= \style{}{\frac{1}{64} } $$