Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$9\frac{3}{4}·2$$$$\sqrt[3]{2\frac{2}{7}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{98}}{7}}\approx \style{}{1.3173}$$$$38.64682163=\style{}{ \frac{3864682163}{100000000}} = \style{}{38 \frac{64682163}{100000000}}$$$$\frac{2}{34}\style{}{≈5.88 \text{%}}$$$$1.5+1.5$$$$68.14\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{3407}{5000}}$$$$8\frac{3}{20}-5\frac{5}{8}$$$$\style{}{NWW(31,18) = 558}$$$$-0.3^{4}= \style{}{\frac{81}{10000} } $$$$(\frac{31.4}{100})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{197.192}{2000}}$$$$0.91\text{%}= \style{}{\frac{91}{10000}}$$$$\frac{3}{1}+234567\frac{2}{5}$$$$2\frac{3}{8}+\frac{7}{8}$$$$\frac{8}{6}-\frac{5}{4}$$$$\sqrt[5]{10\frac{1}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[5]{11}}{1}}\approx \style{}{1.6154}$$$$0.160= \style{}{}\style{}{\frac{4}{25}}$$$$9.46666666667=\style{}{ \frac{473333333333.5}{50000000000}} = \style{}{9 \frac{23333333333.5}{50000000000}}$$$$85.70\text{%}= \style{}{\frac{857}{1000}}$$$$\frac{1}{137}\style{}{≈0.73 \text{%}}$$$$0.7091$$$$(5\frac{2}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{4913} } $$$$\frac{10}{486}\style{}{≈0.02}$$$$\frac{4532}{10000}\style{}{=45.32 \text{%}}$$$$186.7=\style{}{ \frac{1867}{10}} = \style{}{186 \frac{7}{10}}$$$$3\frac{2}{10}÷4$$$$1\frac{1}{10000}\style{}{≈1}$$$$\frac{3}{2}+460$$$$0.6\frac{6}{8}= \style{}{}\style{}{\frac{3}{5}}$$$$1\frac{0}{2}+\frac{1}{6}$$$$13\frac{80}{100}-7\frac{20}{100}$$$$\frac{36}{6}-1\frac{5}{7}$$$$1\frac{5}{11}·(-4\frac{2}{5})$$$$\frac{132}{10}-\frac{6}{100}$$$$5\frac{15}{17}\style{}{≈588.24 \text{%}}$$$$\sqrt[1]{1\frac{2}{2}}\style{}{=1}$$$$\style{}{NWD(62,184) = 2}$$$$\frac{1540}{388390}÷\frac{1}{2}$$$$2\frac{2}{3}÷2\frac{3}{4}$$$$\frac{3}{1}+\frac{1}{2}$$$$\frac{5}{7}·\frac{5}{1}$$$$\frac{345}{1000}\style{}{=34.5 \text{%}}$$