Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$ \mathsf{\frac{a}{b}} $

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$\mathsf{+}$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$\mathsf{-}$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$ \mathsf{\times} $

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$\mathsf{\div}$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$2÷2.6$$2\frac{73}{100}\style{}{=273 \text{%}}$$\frac{3}{4}·\frac{4}{7}$$\frac{9}{12}\style{}{=75 \text{%}}$$12\frac{6}{9}\style{}{≈12.67}$$9.375\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{3}{32}}$$0.10191$$5\frac{10}{45}+\frac{25}{45}$$\sqrt[3]{8\frac{1}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{217}}{3}}\approx \style{}{2.0031}$$\frac{13}{16}-\frac{9}{16}$$\frac{12}{1}-\frac{12}{2}$$5.024=\style{}{ \frac{628}{125}} = \style{}{5 \frac{3}{125}}$$4\frac{5}{6}÷1\frac{1}{9}$$\style{}{NWD(4,5) = 1}$$23.7=\style{}{ \frac{237}{10}} = \style{}{23 \frac{7}{10}}$$0.256= \style{}{}\style{}{\frac{32}{125}}$$\frac{25}{100}\style{}{=25 \text{%}}$$\frac{70}{100}\style{}{=70 \text{%}}$$\frac{4}{1}-2\frac{1}{4}$$\frac{20}{11}\style{}{≈1.82}$$\sqrt[3]{\frac{40}{135}}=\style{}{\frac{2}{3}}\approx \style{}{0.6667}$$\frac{2}{21}\style{}{≈9.52 \text{%}}$$2\frac{4}{5}-\frac{4}{7}$$14.59\text{%}= \style{}{\frac{1459}{10000}}$$(\frac{2}{9})^{6}= \style{}{\frac{64}{531441} } $$\frac{54}{12}·\frac{1}{2}$$6\frac{145}{180}-7\frac{132}{180}$$16\frac{1}{2}÷2\frac{1}{4}$$\style{}{NWD(25,52) = 1}$$0\frac{3}{64}+\frac{1}{16}$$0\frac{3}{40}\style{}{=0.075}$$6\frac{1}{35}-2\frac{3}{8}$$8\frac{4}{8}\style{}{=8.5}$$\style{}{NWD(8,100) = 4}$$1\frac{1}{4}·(-1\frac{1}{8})$$88.7\text{%}= \style{}{\frac{887}{1000}}$$3\frac{1}{7}·1\frac{1}{3}$$(-0\frac{1}{5})^{-3}= \style{}{\frac{125}{1} } = \style{}{125} $$58.49\text{%}= \style{}{\frac{5849}{10000}}$$0.984807753011$$0.0054= \style{}{}\style{}{\frac{27}{5000}}$