Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$0\frac{13}{40}\style{}{≈0.33}$$$$\style{}{NWW(740,250) = 18500}$$$$\sqrt[3]{\frac{33}{3}}=\style{}{\sqrt[3]{11}}\approx \style{}{2.224}$$$$10\frac{11}{18}-3\frac{5}{6}$$$$4-(-4)$$$$\frac{2}{7}÷1\frac{2}{3}$$$$\frac{1}{99}\style{}{≈0.01}$$$$\sqrt[2]{1\frac{96}{96}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{18432}}{96}}\approx \style{}{1.4142}$$$$\frac{60.1}{128}\style{}{≈46.95 \text{%}}$$$$0.000034= \style{}{}\style{}{\frac{17}{500000}}$$$$\frac{4}{7}-\frac{1}{6}$$$$\frac{8}{9}-\frac{4}{15}$$$$1\frac{7}{8}\style{}{=187.5 \text{%}}$$$$333.33\text{%}=\style{}{ \frac{33333}{10000}} = \style{}{3 \frac{3333}{10000}}$$$$0.00004= \style{}{}\style{}{\frac{1}{25000}}$$$$2\frac{1}{9}·1\frac{6}{19}$$$$\style{}{NWD(61,186) = 1}$$$$2\frac{3}{4}-8\frac{8}{5}$$$$96+\frac{5}{6}$$$$\frac{7}{5}·\frac{13}{25}$$$$3\frac{4}{5}+9\frac{2}{10}$$$$24÷1\frac{1}{5}$$$$\frac{17}{19}\style{}{≈89.47 \text{%}}$$$$0\frac{18}{15}\style{}{=120 \text{%}}$$$$(\frac{1.06}{12})^{24}= \style{}{}\style{}{\frac{1.0122336603169}{1.9874211800848E+25}}$$$$\frac{3}{250}\style{}{=1.2 \text{%}}$$$$(1\frac{8}{9})^{2}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{46}}{\style{}{81}}$$$$8·\frac{2}{5}$$$$4\frac{1}{10}+1\frac{3}{7}$$$$\frac{2}{21}\style{}{≈9.52 \text{%}}$$$$\frac{15}{40}·40$$$$\frac{6}{41}\style{}{≈0.1}$$$$\sqrt[2]{\frac{0.454}{163.8}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{74.3652}}{163.8}}\approx \style{}{0.0526}$$$$\style{}{NWD(75,210) = 15}$$$$\style{}{NWD(62,90) = 2}$$$$\sqrt[2]{\frac{18}{27}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{486}}{27}}\approx \style{}{0.8165}$$$$\frac{86}{100}+\frac{7}{100}$$$$\frac{322}{1000}÷\frac{4}{10}$$$$\frac{130}{510}\style{}{≈25.49 \text{%}}$$$$3.8706=\style{}{ \frac{19353}{5000}} = \style{}{3 \frac{4353}{5000}}$$$$1\frac{1}{7}+0\frac{5}{5}$$