Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$\mathsf{\frac{a}{b}}$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$\mathsf{+}$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$\mathsf{-}$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$ \mathsf{\times} $

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$\mathsf{\div}$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$\style{}{NWW(54,2) = 54}$$\style{}{NWD(11,40) = 1}$$0.3232= \style{}{}\style{}{\frac{202}{625}}$$(8\frac{2}{5})^{3}= \style{}{}\style{}{592} \frac{\style{}{88}}{\style{}{125}}$$5\frac{6}{69}\style{}{≈5.09}$$3\frac{7}{21}\style{}{≈333.33 \text{%}}$$\style{}{NWW(13,17) = 221}$$9\frac{6}{7}-6\frac{7}{10}$$0.45161290322= \style{}{}\style{}{\frac{22580645161}{50000000000}}$$1.125\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{800}}$$\frac{8}{7}\style{}{≈114.29 \text{%}}$$\style{}{NWW(12,7) = 84}$$\style{}{NWW(25,33) = 825}$$\frac{1}{2}·\frac{13}{39}$$\frac{3}{4}·\frac{10}{21}$$\style{}{NWW(48,14,12) = 336}$$\style{}{NWD(62,186) = 62}$$\sqrt[2]{\frac{15}{25}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{15}}{5}}\approx \style{}{0.7746}$$3\frac{7}{8}-1\frac{5}{6}$$\frac{5}{3}+9$$58.33\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{729.125}{1250}}$$\frac{7}{54}+\frac{96}{13824}$$\frac{8}{11}\style{}{≈72.73 \text{%}}$$11\frac{1}{1}÷0\frac{7}{4}$$\sqrt[3]{\frac{4}{32}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{4}}$$\style{}{NWD(11,30) = 1}$$(-\frac{3}{7})^{2}= \style{}{\frac{9}{49} } $$\style{}{NWD(13,30) = 1}$$91.7\text{%}= \style{}{\frac{917}{1000}}$$32382\frac{0}{1}÷0\frac{3}{7}$$6997\frac{33}{26}+588\frac{558}{558}$$\frac{66}{16}\style{}{≈4.13}$$\style{}{NWD(4,14) = 2}$$1\frac{3}{9}\style{}{≈133.33 \text{%}}$$52\frac{4}{15}\style{}{≈52.27}$$\frac{3}{7}+\frac{11}{14}$$\style{}{NWD(20,111) = 1}$$6\frac{1}{2}-2.7$$\sqrt[3]{-0\frac{8000}{1}}\style{}{=20}$$30.0\text{%}= \style{}{\frac{3}{10}}$$7\frac{4}{9}-3\frac{3}{4}$