Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$(\frac{14}{10})^{7}= \style{}{}\style{}{10} \frac{\style{}{42293}}{\style{}{78125}}$$$$\style{}{NWD(18,30) = 6}$$$$\frac{232}{1}÷\frac{100}{27}$$$$\sqrt[1]{\frac{19}{100}}= \style{}{\frac{19}{100}} $$$$\style{}{NWW(13,78) = 78}$$$$\frac{60}{12}÷\frac{1}{2}$$$$13\frac{10}{12}\style{}{≈13.83}$$$$075\frac{3}{5}\style{}{=75.6}$$$$0.240= \style{}{}\style{}{\frac{6}{25}}$$$$\frac{3}{5}·\frac{20}{27}$$$$5000·\frac{3}{40}$$$$\sqrt[10]{\frac{42}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[10]{82031250}}{5}}\approx \style{}{1.2372}$$$$(-\frac{4}{2})^{3}= \style{}{-\frac{64}{8} } = \style{}{-8} $$$$\style{}{NWD(73,213) = 1}$$$$44\frac{1}{3}+4\frac{1}{3}$$$$\style{}{NWW(49,80) = 3920}$$$$00234375\text{%}=\style{}{ \frac{9375}{4}} = \style{}{2343 \frac{3}{4}}$$$$75÷30$$$$\frac{1}{1}÷3$$$$\frac{9}{1280}·5$$$$\style{}{NWD(10,40) = 10}$$$$8\frac{2}{5}-\frac{4}{5}$$$$2.111111111111111=\style{}{ \frac{2.1111111111111E+15}{1000000000000000}} = \style{}{2 \frac{1.1111111111111E+14}{1000000000000000}}$$$$3\frac{1}{5}\style{}{=320 \text{%}}$$$$0.18491$$$$\frac{369}{400}÷2$$$$50÷\frac{6}{12}$$$$3\frac{1}{3}÷\frac{10}{11}$$$$\style{}{NWD(24,154) = 2}$$$$\frac{62}{1000000}·\frac{1}{3}$$$$1\frac{1}{2}+1\frac{2}{10}$$$$32.26\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1613}{5000}}$$$$\sqrt[3]{\frac{1}{1728}}= \style{}{\frac{1}{12}} \approx \style{}{0.0833}$$$$\frac{121}{35}\style{}{≈3.46}$$$$\frac{11}{30}+\frac{2}{6}$$$$\frac{2500}{1500}\style{}{≈166.67 \text{%}}$$$$0\frac{1}{18}·81\frac{1}{1}$$$$\sqrt[3]{90\frac{911}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{1001}}{1}}\approx \style{}{10.0033}$$$$\style{}{NWD(4,50) = 2}$$$$\frac{401}{10}\style{}{=40.1}$$$$6\frac{4}{9}+10\frac{5}{6}$$