Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$\style{}{NWW(34,118) = 2006}$$$$(1\frac{1}{2})^{145}= \style{}{\frac{1.5225863581692E+69}{4.4601490397061E+43} } = \style{}{3.4137566808072E+25} $$$$\style{}{NWW(10,4,5,7) = 140}$$$$\frac{3}{96}÷2$$$$18\frac{0}{1}÷24$$$$3\frac{10}{7}\style{}{≈4.42857}$$$$(1\frac{1}{2})^{12}= \style{}{}\style{}{129} \frac{\style{}{3057}}{\style{}{4096}}$$$$88.7\text{%}= \style{}{\frac{887}{1000}}$$$$0.2777777777791$$$$5\frac{4}{10}÷9$$$$\style{}{NWW(62,45) = 2790}$$$$\sqrt[3]{1\frac{1}{64}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{65}}{4}}\approx \style{}{1.0052}$$$$1\frac{27}{100}\style{}{=127 \text{%}}$$$$\style{}{NWW(54,16) = 432}$$$$\style{}{NWW(3456464,8751,56576) = 106955218216704}$$$$15\frac{19}{30}÷1\frac{9}{14}$$$$\frac{96}{24}\style{}{=400 \text{%}}$$$$\frac{2}{3}+0.2$$$$\style{}{NWD(146,4) = 2}$$$$(10\frac{1}{1})^{14}= \style{}{\frac{379749833583241}{1} } = \style{}{379749833583241} $$$$2.362=\style{}{ \frac{1181}{500}} = \style{}{2 \frac{181}{500}}$$$$(-\frac{2}{3})^{3}= \style{}{-\frac{8}{27} } $$$$4\frac{2}{9}-2\frac{5}{2}$$$$\frac{2.5}{170}+\frac{2.3}{140}$$$$12÷\frac{4}{3}$$$$2\frac{5}{18}÷8$$$$\style{}{NWD(5,100) = 5}$$$$8÷88$$$$0.7211$$$$\frac{4}{19}\style{}{≈21.05 \text{%}}$$$$0\frac{80743}{97247}÷0\frac{2}{1}$$$$\style{}{NWW(9,4,12) = 36}$$$$\style{}{NWW(47,9140) = 429580}$$$$46.67\text{%}= \style{}{\frac{4667}{10000}}$$$$0.76666666666666666666= \style{}{}\style{}{\frac{4.6793619791667E+15}{6.103515625E+15}}$$$$\frac{13}{20}+\frac{1}{120}$$$$1.1642=\style{}{ \frac{11642}{10000}} = \style{}{1 \frac{1642}{10000}}$$$$\frac{5}{7}+\frac{9}{7}$$$$5.00005=\style{}{ \frac{100001}{20000}} = \style{}{5 \frac{1}{20000}}$$$$\sqrt[2]{\frac{121}{144}}= \style{}{\frac{11}{12}} \approx \style{}{0.9167}$$$$\frac{4}{45}\style{}{≈8.89 \text{%}}$$