Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$ \mathsf{\frac{a}{b}} $

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$\mathsf{+}$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$\mathsf{-}$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$ \mathsf{\times} $

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$\mathsf{\div}$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$\frac{1}{2}÷\frac{1}{2}$$\style{}{NWW(20736,41472) = 41472}$$3·1\frac{2}{7}$$\sqrt[2]{\frac{50}{2}}\style{}{=5}$$144\text{%}=\style{}{ \frac{36}{25}} = \style{}{1 \frac{11}{25}}$$2\frac{2}{13}·1\frac{3}{10}$$\frac{7}{4}·\frac{3}{7}$$7\frac{1}{7}-3\frac{4}{9}$$\frac{3}{12}+\frac{3}{1}$$\frac{4}{5}·4\frac{3}{8}$$2\frac{4}{10}÷\frac{3}{8}$$(-\frac{4}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$\frac{25}{5}\style{}{=5}$$0.122839\text{%}= \style{}{\frac{122839}{100000000}}$$2.083\text{%}= \style{}{\frac{2083}{100000}}$$1.7=\style{}{ \frac{17}{10}} = \style{}{1 \frac{7}{10}}$$84\frac{1}{5}+5\frac{5}{4}$$3\frac{5}{11}\style{}{≈3.45}$$3.66=\style{}{ \frac{183}{50}} = \style{}{3 \frac{33}{50}}$$\frac{1}{174426}\style{}{≈0 \text{%}}$$1\frac{2}{3}+\frac{4}{6}$$4096÷\frac{8}{3}$$5+\frac{1}{3}$$1\frac{2}{9}\style{}{≈122.22 \text{%}}$$4\frac{1}{10}-2\frac{3}{4}$$7\frac{8}{15}÷2\frac{3}{9}$$\frac{11}{6}·\frac{6}{11}$$5·0.2$$(3\frac{1}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{9} \frac{\style{}{61}}{\style{}{100}}$$12.50\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{8}}$$(4\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{20} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$\sqrt[2]{\frac{4}{25}}= \style{}{\frac{2}{5}} $$22.14\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1107}{5000}}$$(\frac{4}{9})^{6}= \style{}{\frac{4096}{531441} } $$(\frac{15}{12})^{4}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{113}}{\style{}{256}}$$\frac{16}{100}\style{}{=0.16}$$0.48125= \style{}{}\style{}{\frac{77}{160}}$$1.00\text{%}= \style{}{\frac{1}{100}}$$2.16=\style{}{ \frac{54}{25}} = \style{}{2 \frac{4}{25}}$$(5\frac{3}{5})^{2}= \style{}{}\style{}{31} \frac{\style{}{9}}{\style{}{25}}$$\frac{4}{3}·\frac{4}{3}$