Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$ \mathsf{\frac{a}{b}} $

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$\mathsf{+}$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$\mathsf{-}$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$ \mathsf{\times} $

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$\mathsf{\div}$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$\mathsf{⇄}$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$\sqrt[2]{3\frac{4}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{31}}{3}}\approx \style{}{1.8559}$$2.2-3\frac{1}{4}$$\frac{2}{10}÷\frac{1}{3}$$\frac{4}{6}÷3$$\style{}{NWW(5,49) = 245}$$(-\frac{2}{3})^{10}= \style{}{\frac{1024}{59049} } $$4-\frac{5}{3}$$\style{}{NWW(342,540) = 10260}$$66.4\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{83}{125}}$$\frac{3}{5}+\frac{2}{15}$$(\frac{1}{2})^{-2}= \style{}{\frac{4}{1} } = \style{}{4} $$\style{}{NWW(23,45) = 1035}$$3\frac{1}{8}·10$$\sqrt[2]{291\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{73}}{1}}\approx \style{}{17.088}$$4.6\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{23}{500}}$$6-\frac{8}{23}$$0.0311$$(4\frac{1}{5})^{1} = \style{}{4}\frac{\style{}{1}}{\style{}{5}}$$1\frac{5}{6}+1\frac{3}{6}$$1.14\frac{1}{14}=\style{}{ \frac{114}{100}} = \style{}{1 \frac{14}{100}}$$\style{}{NWD(18,30) = 6}$$1\frac{7}{18}\style{}{≈1.4}$$\frac{11}{3}·\frac{4}{1}$$\frac{3}{10}·\frac{12}{100}$$\style{}{NWW(22000,680) = 374000}$$3÷0.6$$6.8=\style{}{ \frac{34}{5}} = \style{}{6 \frac{4}{5}}$$3\frac{3}{7}÷\frac{5}{8}$$8.6=\style{}{ \frac{43}{5}} = \style{}{8 \frac{3}{5}}$$(2\frac{5}{6})^{2}= \style{}{}\style{}{8} \frac{\style{}{1}}{\style{}{36}}$$\style{}{NWW(10,33) = 330}$$4\frac{5}{12}+1\frac{1}{12}$$\style{}{NWD(64,90) = 2}$$\frac{13}{6}\style{}{≈2.17}$$1.04166\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{52083}{5000000}}$$\sqrt[4]{\frac{16}{30}}=\style{}{\frac{\sqrt[4]{27000}}{15}}\approx \style{}{0.8546}$$0.015129965= \style{}{}\style{}{\frac{3025993}{200000000}}$$\sqrt[3]{-15\frac{5}{8}}= \style{}{\frac{5}{2}} = -\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$(\frac{2}{9})^{8}= \style{}{\frac{256}{43046721} } $$900\text{%}\style{}{ \frac{9}{1}} = \style{}{9}$$\style{}{NWW(7,33) = 231}$