Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$\frac{7}{8}÷\frac{1}{1}$$$$\frac{4}{9}+13\frac{3}{7}$$$$1\frac{1}{10}-\frac{1}{2}$$$$-0.046875= \style{}{-}\style{}{\frac{3}{64}}$$$$3\frac{2}{5}·4\frac{3}{4}$$$$\frac{47}{30}\style{}{≈1.57}$$$$-0.1666666671$$$$\frac{25}{98}\style{}{≈25.51 \text{%}}$$$$-\frac{7}{2}+3$$$$\frac{2}{20}+\frac{1}{27}$$$$61.25=\style{}{ \frac{245}{4}} = \style{}{61 \frac{1}{4}}$$$$(\frac{11}{50})^{2}= \style{}{\frac{121}{2500} } $$$$\frac{91}{175}\style{}{=52 \text{%}}$$$$0.802\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{401}{50000}}$$$$\style{}{NWD(39,11) = 1}$$$$0.200\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{500}}$$$$\style{}{NWW(467,5439) = 2540013}$$$$\style{}{NWD(17,50) = 1}$$$$10\frac{1}{8}\style{}{=1012.5 \text{%}}$$$$\frac{5}{8}+\frac{31}{20}$$$$\sqrt[2]{\frac{16}{81}}= \style{}{\frac{4}{9}} \approx \style{}{0.4444}$$$$(10\frac{1}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{1331} } $$$$84.5\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{169}{200}}$$$$\style{}{NWW(1,100) = 100}$$$$\style{}{NWD(16,36) = 4}$$$$\sqrt[2]{8\frac{1}{1}}\style{}{=3}$$$$3\frac{5}{10}+2\frac{3}{9}$$$$\style{}{NWW(14,16384) = 114688}$$$$3\frac{4}{9}\style{}{≈344.44 \text{%}}$$$$70.69\text{%}= \style{}{\frac{7069}{10000}}$$$$300-\frac{6}{20}$$$$(-1\frac{7}{10})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{89}}{\style{}{100}}$$$$13\frac{1}{2}·2\frac{4}{10}$$$$2\frac{4}{9}-1\frac{7}{9}$$$$0.29\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{7.25}{2500}}$$$$5.84\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{73}{1250}}$$$$-4\frac{1}{2}·(-2\frac{2}{45})$$$$\style{}{NWD(24,42,78) = 6}$$$$\frac{31}{5}\style{}{≈6}$$$$\frac{3}{4}·\frac{7}{16}$$$$1\frac{5}{6}+4\frac{1}{12}$$