Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$5.72\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{143}{2500}}$$$$\frac{0.28}{2.1}\style{}{≈0.13}$$$$7\frac{1}{1}\style{}{=800 \text{%}}$$$$\frac{5}{8}+\frac{1}{2}$$$$2\frac{3}{4}÷4$$$$1\frac{1}{2}+2\frac{1}{3}$$$$\frac{1}{8}-\frac{5}{4}$$$$\style{}{NWW(85,4) = 340}$$$$\style{}{NWD(21,36) = 3}$$$$(1\frac{3}{100})^{8}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{2.6677008138762E+15}}{\style{}{10000000000000000}}$$$$\sqrt[2]{80\frac{1}{1}}\style{}{=9}$$$$\style{}{NWW(75,50) = 150}$$$$\frac{520}{316}-5$$$$6\frac{3}{8}+5\frac{8}{6}$$$$\style{}{NWW(1296,2592) = 2592}$$$$22.50\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{9}{40}}$$$$0.85725= \style{}{}\style{}{\frac{3429}{4000}}$$$$\sqrt[2]{\frac{18}{50}}=\style{}{\frac{3}{5}}$$$$\style{}{NWW(7,21) = 21}$$$$\frac{220}{100}\style{}{=220 \text{%}}$$$$1\frac{1}{1}+2\frac{2}{3}$$$$1.0125=\style{}{ \frac{81}{80}} = \style{}{1 \frac{1}{80}}$$$$\frac{23}{31}\style{}{≈74.19 \text{%}}$$$$\sqrt[2]{\frac{1}{125}}=\style{}{\frac{\sqrt[]{5}}{25}}\approx \style{}{0.0894}$$$$\style{}{NWD(15,50) = 5}$$$$\sqrt[2]{\frac{23}{12}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{276}}{12}}\approx \style{}{1.3844}$$$$\frac{24}{36}\style{}{≈66.67 \text{%}}$$$$2\frac{9}{50}\style{}{=2.18}$$$$2\frac{1}{3}+5$$$$0.1\text{%}= \style{}{\frac{1}{1000}}$$$$5\frac{27}{100}-3\frac{45}{100}$$$$\frac{297}{220}÷\frac{10}{27}$$$$3.485=\style{}{ \frac{697}{200}} = \style{}{3 \frac{97}{200}}$$$$\style{}{NWW(5000,5000) = 5000}$$$$\frac{19}{37}\style{}{≈51.35 \text{%}}$$$$18.2÷10$$$$\style{}{NWD(73,203) = 1}$$$$1\frac{3}{10}÷\frac{1}{54}$$$$1-\frac{6}{11}$$$$\frac{2}{2}-5$$$$0.8-\frac{3}{28}$$