Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$\style{}{NWD(544,100) = 4}$$$$0\frac{25}{75}\style{}{≈0.33}$$$$26.4=\style{}{ \frac{132}{5}} = \style{}{26 \frac{2}{5}}$$$$1+\frac{2}{11}$$$$\frac{75}{308}·\frac{28}{75}$$$$\style{}{NWW(17,50) = 850}$$$$57.5\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{23}{40}}$$$$0.1544\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{193}{125000}}$$$$\sqrt[2]{\frac{74300}{316800}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{23538240000}}{316800}}\approx \style{}{0.4843}$$$$8000\frac{1}{3}\style{}{≈800033.33 \text{%}}$$$$\style{}{NWW(255,272) = 4080}$$$$\sqrt[4]{1\frac{7}{9}}=\style{}{\frac{2\sqrt[4]{9}}{3}}\approx \style{}{1.1547}$$$$14.42\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{721}{5000}}$$$$\style{}{NWW(26,104) = 104}$$$$\frac{4.95}{8}\style{}{≈61.88 \text{%}}$$$$\sqrt[3]{15\frac{1}{1}}=\style{}{\frac{2\sqrt[3]{2}}{1}}\approx \style{}{2.5198}$$$$\frac{25}{25}\style{}{=100 \text{%}}$$$$0.000957\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{9.57E-6}{1}}$$$$\frac{18}{5}+1\frac{7}{9}$$$$1.27480315=\style{}{ \frac{25496063}{20000000}} = \style{}{1 \frac{5496063}{20000000}}$$$$4·\frac{4}{1}$$$$\style{}{NWW(7,70) = 70}$$$$\frac{3}{24}\style{}{=12.5 \text{%}}$$$$\style{}{NWW(28,50) = 700}$$$$\sqrt[2]{\frac{125}{2}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{250}}{2}}\approx \style{}{7.9057}$$$$-1\frac{2}{10}·\frac{2}{3}$$$$\frac{101}{506}\style{}{≈19.96 \text{%}}$$$$-0.4^{3}= \style{}{-\frac{8}{125} } $$$$\frac{32}{60}\style{}{≈53.33 \text{%}}$$$$4.9963636363636=\style{}{ \frac{12490909090909}{2500000000000}} = \style{}{4 \frac{2490909090909}{2500000000000}}$$$$\frac{16}{1000}\style{}{≈0.02}$$$$(\frac{8}{7})^{4}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{1695}}{\style{}{2401}}$$$$\frac{15}{36}\style{}{≈41.67 \text{%}}$$$$4\frac{1}{7}·2\frac{1}{2}$$$$\style{}{NWW(158387682408,390924) = 5159795529805416}$$$$0.390625\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{256}}$$$$\frac{5}{2}-24$$$$202\text{%}=\style{}{ \frac{101}{50}} = \style{}{2 \frac{1}{50}}$$$$\style{}{NWD(61,184) = 1}$$$$\sqrt[2]{\frac{169}{144}}= \style{}{\frac{13}{12}} = \style{}{1} \frac{\style{}{1}}{\style{}{12}}\approx \style{}{1.0833}$$$$0.003398= \style{}{}\style{}{\frac{1699}{500000}}$$