Wszystko o ułamkach, działania na ułamkach, zadania, wyjaśnienia, kalkulatory ułamków

Znajdziesz tu całą wiedzę o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, przykłady zadań i szczegółowe wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku w wielu kalkulatorach z ułamkami. Dodatkowo masz do dyspozycji kalkulator ułamków, za którego pomocą dokonasz dowolnych obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie ułamków, zamiana ułamków na dziesiętne, zwykłe, mieszane, na procenty i wiele innych.

Kalkulatory ułamków


Szybki kalkulator ułamków

Ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Oblicz


Wszystko o ułamkach

$$\mathsf{\frac{a}{b}}$$

Co to są ułamki niewłaściwe, właściwe, liczby mieszane i ułamki dziesiętne?

Ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.
Zobacz co to są i czym się różnią ułamki dziesiętne, niewłaściwe, właściwe i liczby mieszane.

¾?
$$\mathsf{+}$$

Jak dodawać ułamki?

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dodawać liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

+
$$\mathsf{-}$$

Jak odejmować ułamki?

Odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak odejmować liczby mieszane, ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe o wspólnych i różnych mianownikach za pomocą kilku metod - sposobem szybkim, prostym i tradycyjnym.

$$ \mathsf{\times} $$

Jak mnożyć ułamki?

Mnożenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak mnożyć ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

×
$$\mathsf{\div}$$

Jak dzielić ułamki?

Dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak dzielić ułamki zwykłe o takich samych i różnych mianownikach oraz ułamki dziesiętne.

÷
$$ \mathsf{\bigl(\frac{a}{b}\bigr)^n}$$

Jak potęgować ułamki?

Potęgowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak podnieść do dowolnej potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane oraz ułamki dziesiętne.

(¾)²
$$ \mathsf{\sqrt[n]{\frac{a}{b}}} $$

Jak pierwiastkować ułamki?

Pierwiastkowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Zobacz jak wyciągnąć pierwiastek dowolnego stopnia z ułamka zwykłego, liczby mieszanej oraz ułamka dziesiętnego.

√¾
$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić liczby mieszane na ułamki?

Zamiana liczb mieszanych na ułamki zwykłe.

Zobacz jak łatwo zamienić liczby mieszane na ułamki zwykłe niewłaściwe.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane?

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe ?

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe i liczby mieszane.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki dziesiętne na ułamki właściwe, niewłaściwe i na liczby mieszane.

$$\mathsf{⇄}$$

Jak zamienić ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne?

Zamiana ułamków zwykłych oraz liczb mieszanych na ułamki dziesiętne.

Zobacz jak w prosty sposób zamienić ułamki zwykłe właściwe i niewłaściwe oraz liczby mieszane na ułamki dziesiętne.

Ostatnio wykonywane obliczenia

$$\frac{8}{28}\style{}{≈28.57 \text{%}}$$$$3\frac{7}{70}\style{}{=3.1}$$$$\sqrt[3]{-128\frac{2}{3}} = \style{}{-\frac{\sqrt[3]{3474}}{3}}\approx \style{}{-5.0484}$$$$8.16326530612=\style{}{ \frac{204081632653}{25000000000}} = \style{}{8 \frac{4081632653}{25000000000}}$$$$(\frac{1}{7})^{0}= \style{}{1}$$$$\frac{4}{8}·2\frac{2}{4}$$$$1.558=\style{}{ \frac{779}{500}} = \style{}{1 \frac{279}{500}}$$$$\frac{1}{15}÷\frac{4}{1}$$$$\frac{1}{2}·\frac{227111}{249333}$$$$\frac{57953}{83539}\style{}{≈69.37 \text{%}}$$$$\frac{16}{51}·\frac{17}{24}$$$$(0\frac{2}{5})^{10}= \style{}{\frac{1024}{9765625} } $$$$7.458=\style{}{ \frac{3729}{500}} = \style{}{7 \frac{229}{500}}$$$$-\frac{3}{7}+\frac{3718}{7875}$$$$\style{}{NWD(62,184) = 2}$$$$\sqrt[1]{\frac{21}{7}}\style{}{=3}$$$$(\frac{19}{20})^{8}= \style{}{\frac{16983563041}{25600000000} } $$$$\sqrt[3]{\frac{1}{0.81}}=\style{}{\frac{1\sqrt[3]{2}}{0.81}}\approx \style{}{1.0728}$$$$\style{}{NWD(33,8) = 1}$$$$6.16666666666=\style{}{ \frac{308333333333}{50000000000}} = \style{}{6 \frac{8333333333}{50000000000}}$$$$\frac{3}{16}+\frac{2}{15}$$$$2-13\frac{1}{2}$$$$\style{}{NWD(39,11) = 1}$$$$\frac{114}{15}÷\frac{115}{44}$$$$-0.5625= \style{}{-}\style{}{\frac{9}{16}}$$$$39.74\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1987}{5000}}$$$$\frac{55}{60}÷\frac{9}{8}$$$$\style{}{NWW(14,84) = 84}$$$$6-1\frac{6}{7}$$$$\frac{5}{32}\style{}{≈15.63 \text{%}}$$$$\frac{1050}{12}\style{}{=87.5}$$$$51.55\text{%}= \style{}{}\style{}{\frac{1031}{2000}}$$$$\style{}{NWD(20,116) = 4}$$$$\frac{5}{14}-\frac{1}{7}$$$$3\frac{7}{8}+4\frac{4}{5}$$$$1.0555=\style{}{ \frac{2111}{2000}} = \style{}{1 \frac{111}{2000}}$$$$\sqrt[2]{14\frac{8}{9}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{134}}{3}}\approx \style{}{3.8586}$$$$\frac{14}{15}÷\frac{7}{5}$$$$58.49\text{%}= \style{}{\frac{5849}{10000}}$$$$\style{}{NWD(4,10) = 2}$$$$\style{}{NWW(90,14) = 630}$$