Kalkulator zamiany ułamka dziesiętnego 1.3 na zwykły

Za pomocą kalkulatora ułamków zamienisz ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. Dowiesz się i nauczysz jak zamieniać ułamek dziesiętny 1.3 na ułamek zwykły. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Zamiana ułamka dziesiętnego 1.3 na zwykły lub liczbę mieszaną

Jeśli chcesz zamienić inny ułamek to w pole poniżej wpisz ułamek dziesiętny. Wartości ułamkowe podaj po przecinku.Ostatnio zamieniane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$0.625= \style{}{}\style{}{\frac{5}{8}}$$$$8.33=\style{}{ \frac{833}{100}} = \style{}{8 \frac{33}{100}}$$$$0.55= \style{}{}\style{}{\frac{11}{20}}$$$$2.68=\style{}{ \frac{67}{25}} = \style{}{2 \frac{17}{25}}$$$$0.004= \style{}{}\style{}{\frac{1}{250}}$$$$0.04= \style{}{}\style{}{\frac{1}{25}}$$$$0041$$$$0.06= \style{}{}\style{}{\frac{3}{50}}$$$$0.72= \style{}{}\style{}{\frac{18}{25}}$$$$0.75= \style{}{}\style{}{\frac{3}{4}}$$$$0.4= \style{}{}\style{}{\frac{2}{5}}$$$$0.371$$$$0.375= \style{}{}\style{}{\frac{3}{8}}$$$$0.08= \style{}{}\style{}{\frac{2}{25}}$$$$0.10= \style{}{}\style{}{\frac{1}{10}}$$$$4.675=\style{}{ \frac{187}{40}} = \style{}{4 \frac{27}{40}}$$$$1.022783=\style{}{ \frac{1022783}{1000000}} = \style{}{1 \frac{22783}{1000000}}$$$$1.73=\style{}{ \frac{173}{100}} = \style{}{1 \frac{73}{100}}$$$$0.8252392546= \style{}{}\style{}{\frac{4126196273}{5000000000}}$$$$1.76087=\style{}{ \frac{176087}{100000}} = \style{}{1 \frac{76087}{100000}}$$$$0.83333333331$$$$1.6225=\style{}{ \frac{649}{400}} = \style{}{1 \frac{249}{400}}$$$$0.138375= \style{}{}\style{}{\frac{1107}{8000}}$$$$0.4725= \style{}{}\style{}{\frac{189}{400}}$$$$0.2815= \style{}{}\style{}{\frac{1407.5}{5000}}$$$$0.5725= \style{}{}\style{}{\frac{229}{400}}$$$$3.3333=\style{}{ \frac{33333}{10000}} = \style{}{3 \frac{3333}{10000}}$$$$4.8333=\style{}{ \frac{48333}{10000}} = \style{}{4 \frac{8333}{10000}}$$$$3.125=\style{}{ \frac{25}{8}} = \style{}{3 \frac{1}{8}}$$$$0.05= \style{}{}\style{}{\frac{1}{20}}$$$$1.5=\style{}{ \frac{3}{2}} = \style{}{1 \frac{1}{2}}$$$$3.75=\style{}{ \frac{15}{4}} = \style{}{3 \frac{3}{4}}$$$$0.6= \style{}{}\style{}{\frac{3}{5}}$$$$2.25=\style{}{ \frac{9}{4}} = \style{}{2 \frac{1}{4}}$$$$1.41=\style{}{ \frac{141}{100}} = \style{}{1 \frac{41}{100}}$$