Kalkulator zamiany ułamka dziesiętnego 1.25 na zwykły

Za pomocą kalkulatora ułamków zamienisz ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane. Dowiesz się i nauczysz jak zamieniać ułamek dziesiętny 1.25 na ułamek zwykły. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Zamiana ułamka dziesiętnego 1.25 na zwykły lub liczbę mieszaną

Jeśli chcesz zamienić inny ułamek to w pole poniżej wpisz ułamek dziesiętny. Wartości ułamkowe podaj po przecinku.Ostatnio zamieniane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$11.25=\style{}{ \frac{45}{4}} = \style{}{11 \frac{1}{4}}$$0.15= \style{}{}\style{}{\frac{3}{20}}$$3.625=\style{}{ \frac{29}{8}} = \style{}{3 \frac{5}{8}}$$0.171$$12.25=\style{}{ \frac{49}{4}} = \style{}{12 \frac{1}{4}}$$2481$$2.54=\style{}{ \frac{127}{50}} = \style{}{2 \frac{27}{50}}$$0.666= \style{}{}\style{}{\frac{333}{500}}$$0.211$$6.66=\style{}{ \frac{333}{50}} = \style{}{6 \frac{33}{50}}$$-2.34=\style{}{- \frac{117}{50}} = \style{}{-2 \frac{17}{50}}$$0.0016= \style{}{}\style{}{\frac{1}{625}}$$31.2626262626262626=\style{}{ \frac{2.4423926767677E+15}{78125000000000}} = \style{}{31 \frac{20517676767677}{78125000000000}}$$0.125= \style{}{}\style{}{\frac{1}{8}}$$0.22= \style{}{}\style{}{\frac{11}{50}}$$4.75=\style{}{ \frac{19}{4}} = \style{}{4 \frac{3}{4}}$$0.70= \style{}{}\style{}{\frac{7}{10}}$$0.12= \style{}{}\style{}{\frac{3}{25}}$$3.45=\style{}{ \frac{69}{20}} = \style{}{3 \frac{9}{20}}$$45.5=\style{}{ \frac{91}{2}} = \style{}{45 \frac{1}{2}}$$0.731$$0.071$$0.75= \style{}{}\style{}{\frac{3}{4}}$$3.8=\style{}{ \frac{19}{5}} = \style{}{3 \frac{4}{5}}$$0.36= \style{}{}\style{}{\frac{9}{25}}$$0.135= \style{}{}\style{}{\frac{27}{200}}$$.57= \style{}{}\style{}{\frac{14.25}{25}}$$0.6= \style{}{}\style{}{\frac{3}{5}}$$3.3333=\style{}{ \frac{33333}{10000}} = \style{}{3 \frac{3333}{10000}}$$6.75=\style{}{ \frac{27}{4}} = \style{}{6 \frac{3}{4}}$$0.18= \style{}{}\style{}{\frac{9}{50}}$$0.525= \style{}{}\style{}{\frac{21}{40}}$$4.25=\style{}{ \frac{17}{4}} = \style{}{4 \frac{1}{4}}$$0.0009765625= \style{}{}\style{}{\frac{1}{1024}}$$0.71$