Kalkulator ułamków
potęgowanie $(9\frac{1}{2})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(9\frac{1}{2})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(9\frac{1}{2})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{1}{7})^{3}= \style{}{\frac{1}{343} } $$(2\frac{1}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{12} \frac{\style{}{19}}{\style{}{27}}$$(\frac{4}{5})^{6}= \style{}{\frac{4096}{15625} } $$(0\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$(\frac{49}{16})^{2}= \style{}{}\style{}{9} \frac{\style{}{97}}{\style{}{256}}$$(1\frac{1}{2})^{2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(\frac{1}{729})^{4}= \style{}{\frac{1}{282429536481} } $$(\frac{3}{4})^{2}= \style{}{\frac{9}{16} } $$(1\frac{1}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$(\frac{3}{5})^{3}= \style{}{\frac{27}{125} } $$(2\frac{1}{2})^{4}= \style{}{}\style{}{39} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$(\frac{1}{2})^{5}= \style{}{\frac{1}{32} } $$(4\frac{1}{2})^{7}= \style{}{}\style{}{37366} \frac{\style{}{121}}{\style{}{128}}$$(\frac{3}{4})^{4}= \style{}{\frac{81}{256} } $$(1\frac{1}{4})^{6}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3337}}{\style{}{4096}}$$(2\frac{10}{100})^{2}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{41}}{\style{}{100}}$$(-\frac{11}{12})^{2}= \style{}{\frac{121}{144} } $$(3\frac{0}{1})^{6}= \style{}{\frac{729}{1} } = \style{}{729} $$(2\frac{1}{1})^{14}= \style{}{\frac{4782969}{1} } = \style{}{4782969} $$-0.9^{2}= \style{}{\frac{81}{100} } $$(\frac{5}{8})^{-2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{14}}{\style{}{25}}$$(\frac{4}{8})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{8}}$$(\frac{1}{1})^{0}= \style{}{1}$$(1\frac{1}{7})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{15}}{\style{}{49}}$$(\frac{1}{2})^{3}= \style{}{\frac{1}{8} } $$(81\frac{3}{4})^{1} = \style{}{81}\frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$(\frac{2}{6})^{-2}= \style{}{\frac{36}{4} } = \style{}{9} $$(\frac{8}{1})^{-3}= \style{}{\frac{1}{512} } $$(\frac{8}{1})^{3}= \style{}{\frac{512}{1} } = \style{}{512} $$(\frac{1}{4})^{5}= \style{}{\frac{1}{1024} } $$(\frac{1}{8})^{3}= \style{}{\frac{1}{512} } $$(\frac{2}{3})^{-2}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$(-\frac{4}{2})^{1} = \style{}{-}\frac{\style{}{4}}{\style{}{2}}$$(\frac{20}{4})^{4}= \style{}{\frac{160000}{256} } = \style{}{625} $