Kalkulator ułamków
potęgowanie $(-1\frac{1}{3})^{2}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(-1\frac{1}{3})^{2}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(-1\frac{1}{3})^{2}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{2})^{4}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{2}{3})^{6}= \style{}{\frac{64}{729} } $$$$(\frac{1}{7})^{7}= \style{}{\frac{1}{823543} } $$$$(1\frac{1}{2})^{3}= \style{}{}\style{}{3} \frac{\style{}{3}}{\style{}{8}}$$$$(2\frac{2}{3})^{2}= \style{}{}\style{}{7} \frac{\style{}{1}}{\style{}{9}}$$$$(1\frac{1}{4})^{3}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{61}}{\style{}{64}}$$$$(\frac{2}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{125}}$$$$(\frac{3}{7})^{2}= \style{}{\frac{9}{49} } $$$$(\frac{5}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{2}{5})^{4}= \style{}{\frac{16}{625} } $$$$(\frac{1}{3})^{3}= \style{}{\frac{1}{27} } $$$$0.75^{5}= \style{}{\frac{243}{1024} } $$$$-0.002^{-3}= \style{}{-\frac{125000000}{1} } = \style{}{-125000000} $$$$(\frac{1}{3})^{-3}= \style{}{\frac{27}{1} } = \style{}{27} $$$$(\frac{5}{6})^{2}= \style{}{\frac{25}{36} } $$$$(\frac{125}{27})^{18}= \style{}{}\style{}{954624287094} \frac{\style{}{0.46630859375}}{\style{}{1}}$$$$(\frac{25}{9})^{27}= \style{}{}\style{}{954624287094} \frac{\style{}{0.46630859375}}{\style{}{1}}$$$$(2\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{18} \frac{\style{}{26}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{1}{4})^{-3}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$$$(\frac{1}{8})^{2}= \style{}{\frac{1}{64} } $$$$(\frac{1}{8})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{8}}$$$$(\frac{1}{8})^{-1}= \style{}{\frac{8}{1} } = \style{}{8} $$$$(\frac{1}{8})^{-2}= \style{}{\frac{64}{1} } = \style{}{64} $$$$(1\frac{1}{4})^{-1}= \style{}{\frac{4}{5} } $$$$(\frac{2}{3})^{4}= \style{}{\frac{16}{81} } $$$$(\frac{2}{3})^{2}= \style{}{\frac{4}{9} } $$$$(-1\frac{1}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{7}{9})^{3}= \style{}{\frac{343}{729} } $$$$0.05^{13}= \style{}{\frac{1}{81920000000000000} } $$$$0.5^{6}= \style{}{\frac{1}{64} } $$$$(\frac{1}{2})^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$(-\frac{2}{4})^{4}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{16}}$$$$(\frac{1}{5})^{6}= \style{}{\frac{1}{15625} } $$$$(\frac{1}{5})^{04}= \style{}{\frac{1}{625} } $$$$0.4^{0}= \style{}{1}$$