Kalkulator ułamków
potęgowanie $(\frac{3}{2})^{5}$

Za pomocą kalkulatora potęgowania ułamków podniesiesz do wybranej potęgi dowolny ułamek zwykły, właściwy, niewłaściwy, dziesiętny lub liczbę mieszaną. Sprawdź jak krok po kroku wykonać obliczenia i wynik potęgowania $(\frac{3}{2})^{5}$.

Kalkulator potęgowania ułamka $(\frac{3}{2})^{5}$

Jeżeli musisz podnieść do potęgi inny ułamek to ułamek dziesiętny wpisz w pole liczby całkowitej. Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek zwykły lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku. Jeżeli znak minus jest przed nawiasem np. \( -\left(\frac{2}{3}\right)^2 \), wówczas ułamek lub liczbę mieszaną wpisz bez tego znaku, a po otrzymaniu wyniku znak minus dopisz samodzielnie do otrzymanej liczby. Zobacz jak potęgować ułamki bez nawiasów lub z nawiasem

(

)
)

Ostatnio potęgowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$(\frac{1}{2})^{-1}= \style{}{\frac{2}{1} } = \style{}{2} $$$$(2\frac{1}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{5} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{1}{3})^{-1}= \style{}{\frac{3}{1} } = \style{}{3} $$$$(3\frac{4}{11})^{2}= \style{}{}\style{}{11} \frac{\style{}{38}}{\style{}{121}}$$$$(\frac{4}{11})^{2}= \style{}{\frac{16}{121} } $$$$(3\frac{1}{2})^{3}= \style{}{}\style{}{42} \frac{\style{}{7}}{\style{}{8}}$$$$(1\frac{2}{3})^{3}= \style{}{}\style{}{4} \frac{\style{}{17}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{3}{4})^{3}= \style{}{\frac{27}{64} } $$$$(\frac{1}{4})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{4}}$$$$(\frac{3}{1})^{-1}= \style{}{\frac{1}{3} } $$$$(1\frac{3}{4})^{-4}= \style{}{\frac{256}{2401} } $$$$(5\frac{1}{7})^{14}= \style{}{}\style{}{9054457832} \frac{\style{}{94868602880}}{\style{}{96889010407}}$$$$(\frac{1}{6})^{-1}= \style{}{\frac{6}{1} } = \style{}{6} $$$$(\frac{1}{6})^{2}= \style{}{\frac{1}{36} } $$$$(\frac{1}{6})^{1} = \style{}{}\frac{\style{}{1}}{\style{}{6}}$$$$(\frac{1}{6})^{-2}= \style{}{\frac{36}{1} } = \style{}{36} $$$$(\frac{5}{7})^{2}= \style{}{\frac{25}{49} } $$$$(\frac{3}{4})^{-3}= \style{}{}\style{}{2} \frac{\style{}{10}}{\style{}{27}}$$$$(\frac{1}{4})^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$(\frac{2}{4})^{2}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{4}}$$$$(2\frac{4}{10})^{3}= \style{}{}\style{}{13} \frac{\style{}{103}}{\style{}{125}}$$$$(\frac{3}{6})^{5}= \style{}{}\style{}{\frac{1}{32}}$$$$(\frac{2}{7})^{3}= \style{}{\frac{8}{343} } $$$$(\frac{2}{3})^{3}= \style{}{\frac{8}{27} } $$$$1.02^{4}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{515201}}{\style{}{6250000}}$$$$0.25^{2}= \style{}{\frac{1}{16} } $$$$-0.4^{2}= \style{}{\frac{4}{25} } $$$$(\frac{1}{10})^{7}= \style{}{\frac{1}{10000000} } $$$$(\frac{1}{3})^{8}= \style{}{\frac{1}{6561} } $$$$(0\frac{1}{3})^{8}= \style{}{\frac{1}{6561} } $$$$(3\frac{1}{2})^{4}= \style{}{}\style{}{150} \frac{\style{}{1}}{\style{}{16}}$$$$(\frac{3}{4})^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$0.50^{2}= \style{}{\frac{1}{4} } $$$$0.75^{-2}= \style{}{}\style{}{1} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}$$$$(5\frac{5}{5})^{11}= \style{}{\frac{17714700000000000}{48828125} } = \style{}{362797056} $$