Kalkulator ułamków
pierwiastkowanie $\sqrt[2]{\frac{61560}{302400}}$

Za pomocą kalkulatora pierwiastkowania ułamków obliczysz pierwiastek dowolnego stopnia z dowolnego ułamka zwykłego, właściwego, niewłaściwego lub z liczby mieszanej. Sprawdź wynik pierwiastkowania i wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku dla $\sqrt[2]{\frac{61560}{302400}}$.

Pierwiastkowanie ułamka $\sqrt[2]{\frac{61560}{302400}}$

Jeśli ułamek jest liczbą mieszaną podaj odpowiednio liczbę całkowitą (może być ujemna) oraz licznik i mianownik ułamka. Jeśli jest to ułamek właściwy lub niewłaściwy, a jego wartość jest ujemna znak minus wstaw przy liczniku.Ostatnio pierwiastkowane ułamki


Kliknij i sprawdź obliczenia

$$\sqrt[3]{\frac{80}{10}}\style{}{=2}$$$$\sqrt[3]{\frac{1000}{343}}= \style{}{\frac{10}{7}} = \style{}{1} \frac{\style{}{3}}{\style{}{7}}\approx \style{}{1.4286}$$$$\sqrt[1]{7\frac{1}{9}}= \style{}{\frac{1}{9}} \approx \style{}{0.1111}$$$$\sqrt[2]{\frac{9}{100}}= \style{}{\frac{3}{10}} $$$$\sqrt[2]{\frac{1}{6}}= \style{}{\frac{1\sqrt[]{6}}{6}}\approx \style{}{0.4082}$$$$\sqrt[2]{488\frac{25}{100}}=\style{}{\frac{3\sqrt[]{217}}{2}}\approx \style{}{22.0964}$$$$\sqrt[2]{\frac{171}{840}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{143640}}{840}}\approx \style{}{0.4512}$$$$\sqrt[8]{\frac{48.835966}{100}} = \style{}{\frac{\sqrt[8]{48835966}}{10}}\approx \style{}{0.9143}$$$$\sqrt[2]{\frac{23}{144}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{23}}{12}}\approx \style{}{0.3997}$$$$\sqrt[4]{\frac{1}{9}}=\style{}{\frac{1\sqrt[4]{9}}{3}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[2]{\frac{64}{100}}=\style{}{\frac{4}{5}}$$$$\sqrt[3]{\frac{64}{10000}}=\style{}{\frac{\sqrt[3]{100}}{25}}\approx \style{}{0.1857}$$$$\sqrt[4]{\frac{4}{5}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{500}}{5}}\approx \style{}{0.9457}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{16}}= \style{}{\frac{25}{16}} = \style{}{1} \frac{\style{}{9}}{\style{}{16}}$$$$\sqrt[5]{\frac{140}{162}}=\style{}{\frac{\sqrt[5]{210}}{3}}\approx \style{}{0.9712}$$$$\sqrt[4]{4\frac{3}{3}}=\style{}{\sqrt[4]{5}}\approx \style{}{1.4953}$$$$\sqrt[1]{\frac{48}{3}}\style{}{=16}$$$$\sqrt[2]{1\frac{1}{8}}=\style{}{\frac{3\sqrt[]{2}}{4}}\approx \style{}{1.0607}$$$$\sqrt[2]{\frac{8}{25}}=\style{}{\frac{2\sqrt[]{2}}{5}}\approx \style{}{0.5657}$$$$\sqrt[3]{\frac{640}{10}}\style{}{=4}$$$$\sqrt[2]{\frac{2000}{3.14}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{6280}}{3.14}}\approx \style{}{25.2377}$$$$\sqrt[2]{\frac{196}{9}}= \style{}{\frac{14}{3}} = \style{}{4} \frac{\style{}{2}}{\style{}{3}}\approx \style{}{4.6667}$$$$\sqrt[2]{142\frac{1}{4}} = \style{}{\frac{\sqrt[]{569}}{2}}\approx \style{}{11.9269}$$$$\sqrt[3]{33\frac{1}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{900}}{3}}\approx \style{}{3.2183}$$$$\sqrt[1]{\frac{25}{9}}= \style{}{\frac{25}{9}} = \style{}{2} \frac{\style{}{7}}{\style{}{9}}\approx \style{}{2.7778}$$$$\sqrt[2]{\frac{2}{6}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{12}}{6}}\approx \style{}{0.5774}$$$$\sqrt[3]{1\frac{2}{3}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{45}}{3}}\approx \style{}{1.1856}$$$$\sqrt[1]{\frac{13}{2}}= \style{}{\frac{13}{2}} = \style{}{6} \frac{\style{}{1}}{\style{}{2}}$$$$\sqrt[2]{\frac{19}{3}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{57}}{3}}\approx \style{}{2.5166}$$$$\sqrt[2]{1\frac{23}{12}}= \style{}{\frac{\sqrt[]{420}}{12}}\approx \style{}{1.7078}$$$$\sqrt[2]{7\frac{9}{16}}= \style{}{\frac{11}{4}} = \style{}{2} \frac{\style{}{3}}{\style{}{4}}$$$$\sqrt[4]{\frac{1}{16}}= \style{}{\frac{1}{2}} $$$$\sqrt[3]{\frac{17}{27}} = \style{}{\frac{\sqrt[3]{17}}{3}}\approx \style{}{0.8571}$$$$\sqrt[4]{2\frac{16}{1}} = \style{}{\frac{\sqrt[4]{18}}{1}}\approx \style{}{2.0598}$$$$\sqrt[2]{4512\frac{1}{2}}=\style{}{\frac{95\sqrt[]{2}}{2}}\approx \style{}{67.1751}$$