Kalkulator najmniejszej wspólnej wielokrotności dla liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9,107,8,9,10

Za pomocą kalkulatora NWW obliczysz najmniejszą wspólną wielokrotność dla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,107,8,9,10. Dowiesz się i nauczysz jak obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność za pomocą różnych metod, w tym metodą listy wielokrotności, rozkładu na czynniki pierwsze oraz z wykorzystaniem największego wspólnego dzielnika. Oprócz wyniku w odpowiedzi uzyskasz wyjaśnienia wykonywanych czynności krok po kroku.

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9,107,8,9,10

Jeśli chcesz obliczyć NWW dla innych liczb w pole poniżej wpisz minimalnie dwie liczby oddzielone przecinkami, dla których chcesz obliczyć najmniejsza wspólną wielokrotność.


Ostatnio wyszukiwane NWW


Kliknij i sprawdź obliczenia